Toon OverHolland 8

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij SUN te Amsterdam namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, François Claessens, Esther Gramsbergen

ISBN 9789085066293

Gepubliceerd: 2009-06-01

Voorwoord

 • Henk Engel, François Claessens, Esther Gramsbergen

  OverHolland onderzoekt de samenhang tussen architectonische interventies en stedelijke transformaties, waarbij de Hollandse stad het uitgangspunt vormt. Aan de hand van theoretische, historische en ontwerpstudies wordt de mogelijke logica van een stedelijke architectuur onderzocht.

  Cahier 8 opent met het eerste deel van een studie over de structuur van de ontwerp en bouwpraktijk in de Hollandse stad. In deze bijdrage, waarvan het tweede deel in het volgende cahier van OverHolland zal verschijnen, zetten Gea van Essen en Merlijn Hurx enkele hoofdlijnen uit...

Artikelen

 • Onderzoek naar de ontwerpers en bouwers van architectonische objecten vormt een hoofdthema in de architectuurgeschiedenis. Sinds enkele decennia is er naast de gebruikelijke aandacht voor de hoofdrolspelers ook belangstelling voor de structuur van de ontwerp en bouwpraktijk. In Nederland was de architectuurhistoricus Meischke een van de eersten die uitgebreid onderzoek deden naar de ontwikkelingen in de organisatie van het bouwvak. Door het verschijnen van verschillende dissertaties is dit type onderzoek de afgelopen vijftien jaar in een stroomversnelling geraakt. In de...

 • Op de tiende Architectuurbiënnale van Venetië (2006) was in het destijds nieuw geopende Italiaanse paviljoen in de Arsenale het resultaat te zien van een ambitieus initiatief van Franco Purini: het voorstel voor de nieuwe stad VeMa, volgens planning gereed in 2026. ‘VeMa’ klinkt misschien als de naam van een apocriefe stad ontsproten aan het brein van Italo Calvino, maar staat in werkelijkheid voor de locatie waar deze hedendaagse nieuwe stad is gepland, halverwege tussen Verona en Mantua, vandaar de naam VeMa (afb. 1).

  De onvoorziene kansen die in onze tijd...

 • Aldo Rossi zocht in de jaren zestig van de vorige eeuw naar een alternatief voor de kapitalistische stad en hield een pleidooi voor een autonome architectonische cultuur. Dat betekende in de allereerste plaats dat er een theorie van de stad moest worden opgesteld. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ging het in de Italiaanse architectuur hoofdzakelijk om professionalisering, een poging om een nog altijd ambachtelijke dimensie van het ontwerp en de bouwtechnieken te verbinden met de dringende behoefte aan modernisering die voortvloeide uit de snelle kapitalistische...

 • Dit essay gaat over architectonische representatie. Ik ga vooral in op een bijzondere kritische functie die representatie krijgt in een specifieke context, die van de relatie tussen architectuur en de stad. Hiertoe inventariseer ik eerst de verschillende functies van representatie in de architectuur en signaleer ik de belangrijkste veranderingen die daarin de afgelopen decennia zijn opgetreden, en die zich voornamelijk hebben afgespeeld langs twee assen: de digitalisering van de media en de toenemende omvang en diversiteit van het beeldmateriaal. Alleen op het laatste aspect...

 • Onlangs verscheen de Erfgoedbalans, waarin de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een overzicht op nationale schaal geeft van de drie thema’s waarmee de nieuw gevormde rijksdienst zich bezighoudt: gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en archeologisch erfgoed.1 Na een algemeen inleidend hoofdstuk over erfgoed en erfgoedzorg volgen hoofdstukken over de voorraad en de staat van het erfgoed in Nederland. Het vierde hoofdstuk gaat over kennis en kennislacunes, het vijfde over publiek en educatie. Daarna volgen een hoofdstuk over ruimtelijke...

Polemen

 • In de afgelopen paar jaar verscheen van negen Nederlandse steden een zogenaamde Historische atlas bij Uitgeverij SUN, namelijk van Nijmegen (2003), Rotterdam (2004), Arnhem (2005), ’sHertogenbosch (2005), Maastricht (2005), Utrecht (2005), Den Haag (2006), Haarlem (2006) en Groningen (2009). De uitgever heeft aangekondigd dat er in ieder geval nog atlassen gaan verschijnen van Amsterdam, Leeuwarden, Walcheren (Middelburg en de andere steden op het eiland), Leiden, Zutphen en Venlo. Al eerder, tussen 1982 en 2003, werd van zeven Nederlandse steden een zogenaamde Historische...