Hollands erfgoed: De stand van het onderzoek naar de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en cultuurlandschap

Auteurs

  • Jaap Evert Abrahamse TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Henk Baas TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Reinout Rutte TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2009.8.1631

Samenvatting

Onlangs verscheen de Erfgoedbalans, waarin de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een overzicht op nationale schaal geeft van de drie thema’s waarmee de nieuw gevormde rijksdienst zich bezighoudt: gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en archeologisch erfgoed.1 Na een algemeen inleidend hoofdstuk over erfgoed en erfgoedzorg volgen hoofdstukken over de voorraad en de staat van het erfgoed in Nederland. Het vierde hoofdstuk gaat over kennis en kennislacunes, het vijfde over publiek en educatie. Daarna volgen een hoofdstuk over ruimtelijke ontwikkelingen en een over beleid. In het laatste hoofdstuk komen enkele specifieke actuele thema’s aan de orde, zoals de effecten van het verdrag van Malta, Belvedere, herbestemming en instandhouding van monumenten en de financiering daarvan. De balans sluit af met een atlasdeel, waarin per provincie een aantal thema’s in kaarten is weergegeven.

In dit artikel geven we geen samenvatting van de complete inhoud van de Erfgoedbalans. Gezien de thematiek van OverHolland spitsen we het toe op de stand van het onderzoek naar de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en cultuurlandschap, in het bijzonder in de provincies Noord en Zuid-Holland, binnen de context van heel Nederland. Nadat we kort de voorgeschiedenis van de Erfgoedbalans hebben belicht, wijden we een paragraaf aan de voorraad, waarmee (al dan niet beschermde) waardevolle gebouwen, gezichten en landschappen worden bedoeld, om vervolgens in te gaan op de stand van onderzoek naar die voorraad.

Citeerhulp

Abrahamse, J. E., Baas, H., & Rutte, R. (2009). Hollands erfgoed: De stand van het onderzoek naar de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en cultuurlandschap. OverHolland, 5(8), 87–114. https://doi.org/10.7480/overholland.2009.8.1631

Gepubliceerd

2009-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen