Over dit tijschrift

Serie titel

OverHolland

Focus en Reikwijdte

OverHolland - Architectonische studies voor de Hollandse stad is een serie die wordt uitgegeven door de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. De theoretische reflectie richt zich in OverHolland vooral op de mogelijke verbanden die gelegd kunnen worden tussen stadsanalyse en architectonisch ontwerp. Juist de opvattingen en inzichten daarover zijn in het onderzoek dat de afgelopen decennia op dit gebied is verricht, niet eenduidig en roepen veel vragen op. OverHolland wil deze vragen onder de aandacht brengen en uitdiepen.

Open Access Beleid

OverHolland wordt uitgegeven onder een Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licentie. Het staat u vrij het werk te gebruiken, maar u moet het werk toeschrijven op de door de auteur of licentiegever aangegeven wijze (maar op geen enkele wijze die suggereert dat zij u of uw gebruik van het werk goedkeuren). De gemakkelijkste manier om naar een artikel te verwijzen is door de HOE TE CITEREN tool te gebruiken die u naast elk artikel in de rechter zijbalk vindt.

Copyrights en Publishing rights

OverHolland vraagt niet aan auteurs hun copyright of publishing rights over te dragen. Auteurs behouden dus hun copyrights.

Article Processing Charges (APC)

OverHolland vraagt geen vergoeding voor het open access maken van artikelen (APC).

Archivering

Auteurs kunnen eigen versies archiveren van het werk dat zij aan OverHolland hebben verstrekt, inclusief de pdf-versie van het artikel (de zogenaamde publisher's version) die op deze website beschikbaar is. Auteurs zijn uitdrukkelijk vrij om het werk dat zij hebben ingediend te kopiëren en te herverdelen in elk medium of formaat en om het werk dat zij aan OverHolland hebben voorgelegd te transformeren en daarop voort te bouwen (met de juiste bronvermelding).

Metadata

OverHolland geeft u het recht om de metatdata van het Bulletin, de nummers en de afzonderlijke artikelen te gebruiken op basis van de Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) licencie.

Indexering

OverHolland is geïndexeerd door Google Scholar.

ISSN

1574-3160 print

Uitgever

KNOB