Toon OverHolland 14/15

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij Vantilt te Nijmegen namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks, Reinout Rutte

ISBN 9789460041716

Gepubliceerd: 2014-06-01

Voorwoord

 • Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks, Reinout Rutte

  OverHolland onderzoekt de samenhang tussen architectonische interventies en stedelijke trans­formatie, waarbij de Hollandse stad centraal staat. In deze nieuwe uitgave van OverHolland is er in het bijzonder aandacht voor het architectonisch ontwerp. Dit naar aanleiding van twee gebeurte­nissen die in het najaar van 2013 hebben plaats­gevonden: de publicatie van de onderzoeksresul­taten van het project Vernieuwing van de stads-vernieuwing, een initiatief van architectenbureau De Nijl in samenwerking met de Faculteit Bouw­kunde van de TU Delft en KEI kenniscentrum  stedelijke...

Artikelen

 • In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van de stadsvernieuwing’ heeft de masterspecialisatie Hybrid Buildings2 een aantal afstudeerstudio’s gelanceerd met als centraal onderzoeksthema de rol van de architectuur in de hedendaagse stadsvernieuwing. Het onderzoeks­project gaat uit van de vaststelling dat de meeste benaderingen van de stadsvernieuwing tot nu toe sterk gericht zijn op de schaal van het woningblok en zich concentreren op de relaties binnen de buurt. In de Nederlandse context lijkt een buurt­gerichte benadering, ondanks een betrekkelijk overtuigende vernieuwing...

 • IBA Hamburg 2013
  Prijsvraag op uitnodiging, 2010
  Eerste prijs in de categorie Smart Price Houses Opdrachtgever: SchwörerHaus Oberstetten Programma: zes woningen met garages Omvang: 1.100 m2 (bruto)

 • Julian Lewis, Dann Jensen, Judith Lösing

  Ontwerp: East

  Opdrachtgever: Western Investments Programma: 84 apart­hoteleenheden, 7 woningen, café/gemeenschappelijke ruimte, uitkijkpaviljoen op het dak, tuin en terras
  Omvang: 5.000 m2 vloeroppervlak interieur Aanvangsdatum bouw: september 2014

 • Ontwerp: De Smet Vermeulen architecten

  Open Oproep Vlaams Bouwmeester (2005) Masterplan (2006): Technum, De Smet Vermeulen architecten, Architecten de vylder vinck tallieu, Tom Thys architecten
  Opdrachtgever: Antwerpen Lerende Stad, Antwerpen Zorgbedrijf, THV IGLO
  Programma: kinderdagverblijf, woonzorgcentrum, serviceflats en winkels aan het plein
  Oplevering: 2014

 • Ontwerp: 51N4E

  Opdrachtgever: gemeente Kortrijk / AGB Buda Programma: ateliers voor kunstenaars, voorzienin­gen voor tentoonstellingen en evenementen Vloeroppervlak: 4.240 m²
  Ontwerpfase: 2005 (prijsvraag)­2007
  Bouwfase: 2010­2012

 • Ontwerp: Dogma

  Architectuurbiënnale Tallinn 2013
  Unité d’habitation voor wonen en werken voor 1600 bewoners

 • De faculteit Bouwkunde van de TU Delft bood in november 2013 onderdak aan de tentoonstelling Dogma: 11 projects + 1, een overzicht van tien jaar onderzoek door het destijds in Rotterdam en nu in Brussel gevestigde architectenbureau Dogma, geleid door Pier Vittorio Aureli en Martino Tattara. De tentoonstelling was oorspronkelijk begin 2013 te zien bij de Architectural Association in Londen, vergezeld van een catalogus met teksten van de exposanten, een inleiding door Brett Steel en een kritisch essay door de Italiaanse wetenschapper Gabriele Mastrigli.

 • Layers of ‘lagen’, opgevat als een begripsinstru­ment voor het beheer van informatie, zijn in onze tijd alomtegenwoordig. Ze zijn een primair en vast kenmerk van computergraphics: beeldbewerkings­programma’s voor stilstaande of bewegende beel­den, digitale tekenprogramma’s (CAD) en natuur­lijk geografische informatiesystemen (GIS) en de meeste van hun gebruiksgerichte applicaties, ze maken allemaal op de een of andere manier gebruik van gelaagde informatie, en vaak zijn die lagen er zo’n wezenlijk bestanddeel van dat ze hun raison d’être zelf vormen. De kreet layering, die in de huidige...

Polemen

 • Cor Wagenaar
  Town Planning in the Netherlands since 1800
  Rotterdam, 010 Publishers, 2011

 • Eddy Verbaan
  De woonplaats van de faam.
  Grondslagen van de stadsbeschrijving
  in de zeventiende-eeuwse Republiek Hilversum: Verloren, 2011, 366 pp.

  Raingard Esser
  The politics of memory: The writing of partition in the seventeenth-century Low Countries Leiden/Boston: Brill, 2012, 365 pp.