Stadsvernieuwing: een kwestie van kansen; Ontwerpprojecten voor Amsterdam­Oost

Auteurs

  • Roberto Cavallo TU Delft, Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2014.14/15.1664

Samenvatting

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van de stadsvernieuwing’ heeft de masterspecialisatie Hybrid Buildings2 een aantal afstudeerstudio’s gelanceerd met als centraal onderzoeksthema de rol van de architectuur in de hedendaagse stadsvernieuwing. Het onderzoeks­project gaat uit van de vaststelling dat de meeste benaderingen van de stadsvernieuwing tot nu toe sterk gericht zijn op de schaal van het woningblok en zich concentreren op de relaties binnen de buurt. In de Nederlandse context lijkt een buurt­gerichte benadering, ondanks een betrekkelijk overtuigende vernieuwing van de woningvoorraad, niet de gewenste resultaten op te leveren. Dit onderwerp verdient bijzondere aandacht omdat in de periode na de crisis de officiële instanties dui­delijk van standpunt veranderen, van een leidende rol naar een amper nog gedefinieerde rol van medespeler op zoek naar nieuwe operationele strategieën en kansen. Uitgaande van de erken­ning dat stadsvernieuwing niet langer wordt gemotiveerd door een van tevoren vastgestelde economische, maatschappelijke en ruimtelijke agenda, vroeg het onderzoeksprogramma ‘Ver­nieuwing van de stadsvernieuwing’ dan ook aan­dacht voor de noodzaak om een nieuwe balans, consensus en perspectieven te vinden in de benadering van stedelijke transformaties. In plaats van de massale herstructureringsprocessen die de eerste stroom van stedelijke regeneratie kenmerkten, geeft de huidige realiteit aanleiding tot een meer van onderop aangedreven stads­vernieuwing, tot beperktere interventies waarin voorzieningen, infrastructuren en/of de openbare ruimte worden betrokken, kortom tot nieuwe uit­dagingen en kansen.

Citeerhulp

Cavallo, R. (2017). Stadsvernieuwing: een kwestie van kansen; Ontwerpprojecten voor Amsterdam­Oost. OverHolland, 9(14/15), 5–29. https://doi.org/10.7480/overholland.2014.14/15.1664

Gepubliceerd

2017-03-17

Nummer

Sectie

Artikelen