Toon OverHolland 16/17

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij Vantilt te Nijmegen namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks, Reinout Rutte

Voor kaarten
Otto Diesfeldt, Iskandar Pané

ISBN 9789460042430

Gepubliceerd: 2015-06-01

Voorwoord

  • Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks

    In deze aflevering van OverHolland wordt veel aandacht besteed aan Noord-Holland benoorden het IJ en spoorlijnen. De samenhang tussen ruimtelijke ordening, onderzoek en ontwerp staat centraal. Reinout Rutte analyseert de ontwikkeling van de Zaanstreek van de vijftiende tot de eenen-twintigste eeuw. Hij belicht de unieke morfologische kenmerken van de eerste industriestad van Nederland. Zonder plannen en regels is hier een ‘bandstad’ ontstaan, het tegendeel van het traditionele urbanisatiepatroon dat kenmerkend is voor steden als Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De tekst van Reinout Rutte...

Artikelen

  • In de Zaanstreek is in zeshonderd jaar tijd een cultuurlandschap ontstaan dat volstrekt uniek genoemd mag worden. Op het eerste gezicht maakt het een ‘rommelige’ indruk, zonder een echte kern en met een sterke vermenging van wonen, werken en recreëren. In deze vorm treffen we dat nergens anders aan in Nederland. Hoe is dit bijzondere landschap in de loop van de tijd ontstaan? Welke sociaaleconomische en bestuurlijke factoren hebben daaraan bijgedragen? En wat is er nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, nog over van dat kenmerkende Zaanse cul-tuurlandschap? Deze vragen worden...

  • In de Ontwerp Structuurvisie gaf het Rijk in 2011 een schets van zijn ‘ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028’. In het kader daarvan zijn intussen studies verricht naar de rea-lisatie van het Programma Hoogfrequent Spoorver­voer (PHS). Daarmee wordt beoogd dat reizigers vanaf 2020 spoorboekloos kunnen reizen tussen de belangrijkste bestemmingen. Op de drukste trajecten, waaronder het traject Amsterdam–Heerhugowaard, zouden dan 6 intercity’s en 6 sprinters per uur moeten gaan rijden. Het onder-zoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu richt zich in eerste...

  • Het ruimtelijk beleid van de Provincie Noord- Holland zal in de komende decennia in het teken staan van de bevordering van het openbaar vervoer. In vervolg op Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord Holland, waarin de uitgangspunten van dit beleid werden gepresenteerd, heeft de Provincie in samenwerking met BNA-onderzoek en Deltas, Infrastructures & Mobility Initaitive (TU Delft) een project ontwerpend onderzoek opgezet voor de spoorlijn Amsterdam — Heerhugowaard. Daaraan hebben tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft...

  • De laatste twintig jaar is de aanleg van hogesnelheidslijnen met de bijbehorende intermodale spoorwegstations door veel Europese steden aangegrepen als katalysator van stedelijke herontwikkelingsprojecten. De voorloper van dit verschijnsel is het project ‘Euralille’, eind jaren tachtig ontworpen door Rem Koolhaas en uitgevoerd in 1995. Het project maakte deel uit van de Franse familie van Grands Projets zoals de kantorenwijk La Défence in Parijs of La Part-Dieu in Lyon, gekenmerkt door infrastructurele ingrepen die als basis dienden van een stedelijke herontwikkeling. Als...

  • In de twaalfde en dertiende eeuw verliep de verbinding tussen de Vlaamse steden en de Noordzee via de havens van Oostburg, Aardenburg, Axel en Hulst in het gebied dat we nu Zeeuws-Vlaanderen noemen. In de veertiende eeuw werd dit door verzanding onmogelijk, waardoor het goed bereikbare Antwerpen kon groeien en de vaart in het deltagebied naar de Oosterschelde verschoof. Oude steden als Middelburg en Zierikzee profiteerden hiervan, maar ook nieuwe steden als Vlissingen, Veere, Brouwershaven en later Goes, Reimerswaal, Sint-Maartensdijk en Tholen. Toen in de zestiende eeuw ook delen van de...

Polemen