Ontwikkeling zonder plannen en regels: De ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek van de vijftiende tot de eenentwintgste eeuw

Auteurs

  • Reinout Rutte TU Delft, Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2015.16/17.1706

Samenvatting

In de Zaanstreek is in zeshonderd jaar tijd een cultuurlandschap ontstaan dat volstrekt uniek genoemd mag worden. Op het eerste gezicht maakt het een ‘rommelige’ indruk, zonder een echte kern en met een sterke vermenging van wonen, werken en recreëren. In deze vorm treffen we dat nergens anders aan in Nederland. Hoe is dit bijzondere landschap in de loop van de tijd ontstaan? Welke sociaaleconomische en bestuurlijke factoren hebben daaraan bijgedragen? En wat is er nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, nog over van dat kenmerkende Zaanse cul-tuurlandschap? Deze vragen worden beantwoord door de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek gedurende zes eeuwen stap voor stap te volgen, en die te vergelijken met de inrichting van andere regio’s in Nederland.

Citeerhulp

Rutte, R. (2017). Ontwikkeling zonder plannen en regels: De ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek van de vijftiende tot de eenentwintgste eeuw. OverHolland, 10(16/17), 7–37. https://doi.org/10.7480/overholland.2015.16/17.1706

Gepubliceerd

2017-03-17

Nummer

Sectie

Artikelen