Toon OverHolland 9

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij SUN te Amsterdam namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, Esther Gramsbergen, Roberto Cavallo

ISBN 9789085067368

Gepubliceerd: 2010-06-01

Voorwoord

 • OverHolland onderzoekt de samenhang tussen architectonische interventies en stedelijke transformaties in het gebied van de huidige Randstad Holland. Ook nu weer wordt deze problematiek vanuit verschillende gezichtshoeken benaderd. De redactie van OverHolland streeft ernaar, door het bijeenbrengen van studies op de gebieden van ontwerp, geschiedenis en theorie, de uitwisseling tussen verschillende vormen van onderzoek naar de architectuur van de Hollandse stad te bevorderen, in de hoop nieuwe lijnen en thema’s voor ontwerp en onderzoek tot ontwikkeling te brengen.

Artikelen

 • Een architectonische herover-weging van de Hondsbossche Zeewering bij Petten

  Een narratief onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de dijk als bouwwerk

 • Gea van Essen, Merlijn Hurx, Geert Medema

  In deel I van dit artikel zijn de bouw van de grote stadskerken in de periode van ca. 1380 tot ca. 1530 en de ontwikkeling van de openbare werken in de vijftiende en zestiende eeuw behandeld.1 Het is gebleken dat de Hollandse steden in de vijftiende eeuw voor de bouw van de kerken grotendeels afhankelijk waren van bovenregionale systemen: zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering werden lieden uit Brabant aangetrokken. In de loop van de zestiende eeuw werden publieke bouwwerken steeds meer door de steden in eigen beheer gerealiseerd. Ten grondslag aan deze verschuiving...

 • Dit artikel toont de resultaten van een eerste verkenning van achthonderd jaar verstedelijking in het westen van Nederland aan de hand van de ranksize rule. Tegelijkertijd is het een introductie van een promotieonderzoek naar het ontstaan en de transformatie van het vermeende stedensysteem van de Randstad.

  Ondanks de doctrine die in de tweede helft van de vorige eeuw rondom de Randstad ontstond, bestaat er nog altijd weinig consensus over het fenomeen: niet alleen wordt het bestaan ervan regelmatig in twijfel getrokken, ook is onduidelijk gebleven of de...

 • Leen van Duin, Willemijn Wilms Floet

  China is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse architectuur en wil de wetenschappelijke, culturele en professionele uitwisseling en internationale samenwerking op het gebied van de creatieve industrie versterken. De China Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing heeft daarom de Technische Universiteit Delft uitgenodigd een tentoonstelling samen te stellen die een overzicht biedt van de ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur en het ‘Dutch Design’ in de afgelopen eeuw. Met de tentoonstelling Honderd jaar Nederlandse architectuur. Van Berlage tot Koolhaas, die op 15...

Polemen

 • Roberto Cavallo, Henk Engel

  Hans van der Heijden

  Architectuur in de kapotte stad

  Bussum (Thoth) 2008, 215 pp.

 • In de geschiedschrijving van de CIAM, de Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, worden het belang en de betekenis van de zomercursussen van die organisatie niet voldoende onderkend. Het waren merkwaardige gebeurtenissen, bedoeld om de ideologie van de organisatie over te dragen op een jongere generatie. Vooral de cursus van 1956 was interessant. 1956 was het jaar waarin de CIAM werd ontbonden. Le Corbusier had geprobeerd dat te voorkomen met zijn pleidooi voor ‘CIAM Seconds’, dat hij afsloot met de woorden: ‘Laten we optreden opdat de congressen doorgaan in een sfeer...