De ruimtelijke volwassenwording van de Hollandse stad (1200-1450): Een vergelijkende analyse van het ontstaan van de contouren van de Randstad aan de hand van stadsplattegronden

Auteurs

  • Kim Zweerink TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1655

Samenvatting

Het Hollandse landschap vertoonde in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw een grote ruimtelijke dynamiek. In betrekkelijk korte tijd werden grote delen van het ontoegankelijke veen ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw en bewoning. In de dertiende en veertiende eeuw vond vervolgens een proces van verstedelijking plaats. De snelheid waarmee dat gebeurde was opzienbarend, en over de groei van het aantal steden en de omvang ervan is dan ook al veel geschreven. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de bestuurlijke, economische en sociale omslag in deze periode. Studies naar de ruimtelijke dimensie, zeker in vergelijkend perspectief, zijn echter schaars.

Citeerhulp

Zweerink, K. (2017). De ruimtelijke volwassenwording van de Hollandse stad (1200-1450): Een vergelijkende analyse van het ontstaan van de contouren van de Randstad aan de hand van stadsplattegronden. OverHolland, 7(10/11), 149–171. https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1655

Gepubliceerd

2017-02-24

Nummer

Sectie

Artikelen