Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het western van Nederland in zes kaartbelden

Auteurs

  • Guus Borger TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Frits Horsten TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Reinout Rutte TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Henk Engel TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Otto Diesfeldt TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Iskandar Pane TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Arnoud de Waaijer TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1653

Samenvatting

Het onderzoeksproject Randstad in kaart wil een overzicht bieden van de verstedelijking van het gebied van de huidige Randstad. Eerder werd hiervoor een vijftal kaarten gemaakt die de veranderingen in het bebouwde oppervlak en de infrastructuur sinds 1850 laten zien. Op basis daarvan is een composietkaart gepubliceerd, de zogenaamde ‘schillenkaart’, die de opeenvolgende uitbreidingen van het bebouwde gebied toont voor de peiljaren 1850, 1910, 1940, 1970 en 2000. Ook is een kaart gepubliceerd waarop het netwerk van trekvaarten uit de achttiende eeuw staat aangegeven en de totstandkoming van het huidige spoorwegnet. De uitsnede van het kaartbeeld van al deze kaarten is zo gekozen dat deze vrijwel overeenkomt met de kaart die Van Lohuizen in 1924 heeft gemaakt voor het Internationaal Stedebouwcongres te Amsterdam. Hij toonde daarop ‘De stedelijke invloedsfeer Holland-Utrecht’. Algemeen wordt er van uit gegaan dat Van Lohuizen met deze kaart aan de wieg heeft gestaan van de latere conceptie van de Randstad.

Citeerhulp

Borger, G., Horsten, F., Rutte, R., Engel, H., Diesfeldt, O., Pane, I., & de Waaijer, A. (2017). Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het western van Nederland in zes kaartbelden. OverHolland, 7(10/11), 5–124. https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1653

Gepubliceerd

2017-02-24

Nummer

Sectie

Artikelen