Toon OverHolland 2

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij SUN namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, François Claessens

ISBN 9058751767

Gepubliceerd: 2005-12-01

Voorwoord

 • Henk Engel, François Claessens

  OverHolland stelt een veld van architectonisch onderzoek aan de orde, dat zowel het typomorfologisch stadsonderzoek betreft als het vraagstuk van architectonische interventies in de Hollandse stad. Het eerste cahier in deze publicatiereeks (oktober 2004) was een verkenning van deze problematiek. Het tweede cahier, dat nu voor u ligt, opent met ‘Randstad Holland in kaart’: een studie die de urbanisatie van het gebied van de Randstad sinds 1850 letterlijk ‘in kaart brengt’. Het is de eerste stap in een onderzoek dat de verstedelijking van het gebied van de Randstad als...

Artikelen

 • In Randstad Holland in kaart wordt het urbanisatieproces van het gebied van de Randstad Holland in vier fasen in beeld gebracht: 1850 (kaart 002a), 1940 (kaart 003a), 1970 (kaart 004a) en 2000

  (kaart 005a). Op elke kaart is de stand van de verstedelijking weergegeven door een aanduiding van het bebouwde gebied en de verschillende infrastructuurstelsels: waterwegen, spoorwegen, verkeerswegen en straten. In de atlas wordt ten slotte de toestand in 2000 weergegeven, een situatie die het sediment vormt van de vier opeenvolgende urbanisatiefasen.1

 • Henk Engel, Iskandar Pane, Olivier van der Bogt

  (1) Ijmuiden
  (2) Purmerend
  (3) Haarlem
  (4) Amsterdam
  (5) Naarden
  (6) Leiden
  (7) Alphen aan den Rijn
  (8) Mijdrecht
  (9) Hilversum
  (10) Den Haag
  (11) Zoetermeer
  (12) Gouda
  (13) Utrecht
  (14) Hoek van Holland
  (15) Vlaardingen
  (16) Rotterdam
  (17) Schoonhoven
  (18) Leerdam
  (19) Ouddorp
  (20) Hellevoetsluis
  (21) Oud Beijerland
  (22) Dordrecht
  (23) Gorinchem

 • Van de elfde tot de vijftiende eeuw werden in Europa minstens een paar duizend steden aange-legd in allerlei soorten en maten. Ook het grootste deel van de steden die wij tegenwoordig in Neder-land kennen, stamt uit die tijd. Evenals in de rest van Europa was de diversiteit hier groot. Het is helaas niet eenvoudig om op basis van de stads-historische literatuur inzicht te krijgen in het stads-wordingsproces in de Nederlanden tussen onge-veer 1100 en 1400, laat staan om een overzicht te krijgen van de stadsplanning in die periode.

  De afgelopen decennia werd...

 • Leen van Duin, Willemijn Wilms Floet

  In Delft komen de gebieden rond het historisch centrum waar de spoorweg, de rangeerterreinen en de fabrieken lagen, in snel tempo vrij voor nieuwe bestemmingen. In deze gebieden kan een wisselwerking ontstaan tussen het grootschalige karakter van de hedendaagse maatschappij en de fijnmazige structuur van het historische stedelijke weefsel. Ze maken zo een web van nieuwe relaties mogelijk en uiteindelijk nieuwe vormen van open-bare ruimtes en bouwwerken in een innovatieve architectuur.

  Het onderzoeksatelier ‘Hybrid Building’ van de Technische Universiteit...

Polemen

 • Eind oktober 2004 vormden de steden Delft en Antwerpen het decor voor de conferentie van de EAAE (European Association for Architectural Education) over de ‘Europese stad’. Deze internationale conferentie, die gezamenlijk georganiseerd werd door de Technische Universiteit Delft en het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde, richtte zich op de wisselwerking tussen ‘Architectonische Interventies & Stedelijke Transformaties’, zowel in het heden als in het verleden. De organisatoren van de conferentie vertrokken vanuit de volgende...

 •  

  Stedenbouw is in Nederland een dermate breed en gecompliceerd vakgebied geworden, dat de kritiek er nauwelijks meer vat op heeft. Sterker nog: de kritische vakpers is morsdood. In dag en weekbladen, op internet (Archined) is natuurlijk van alles te vinden over spraakmakende dossiers, strategische projecten, projectorganisaties en regisseurs, maar van een fundamentele reflectie over de uitgangspunten van een dergelijke pragmatische vakbeoefening is geen sprake. De kritiek slaagt er niet in om door de logica van strategische planprocessen heen te breken...

 • Hans Ibelings

  Onmoderne architectuur

  Hedendaagse traditionalisme in Nederland Rotterdam (NAi) 2004, 144 pp.