Boekbespreking

Auteurs

  • Cor Wagenaar

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2023.22.249

Samenvatting

Boekbespreking van

Arne Schirrmacher / Maren Wienigk (red.)
Architekturen der Wissenschaft
Die Entwicklung der Berliner Universitäten im städtischen Raum
Berlijn (JOVIS Verlag), 2019, 304 pp.

Paoli Fusi
Multiple Campus
Szenarien für die Universität der Zukunft
Berlijn (JOVIS Verlag), 2019, 450 pp.

Citeerhulp

Wagenaar, C. (2023). Boekbespreking. OverHolland, 14(22), 187–193. https://doi.org/10.7480/overholland.2023.22.249

Gepubliceerd

2023-11-22

Nummer

Sectie

Polemen

Biografie auteur

Cor Wagenaar

Cor Wagenaar (1960) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich daarna in de geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan dezelfde universiteit. In 1995 werd zijn proefschrift gepubliceerd: Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952. Heel veel publicaties later, in 2011, verscheen zijn Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities (tweede druk 2015). In 2001 trad hij toe tot het Instituut voor de geschiedenis van Kunst, Architectuur en Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2014 bekleedt hij de mede door de TU Delft gedragen Thomassen à Thuessink leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen, die de relatie tussen de gebouwde omgeving en volksgezondheid onderzoekt. In 2016 is hij benoemd tot hoogleraar in architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan deze universiteit.