Campus-atlas Twente

Auteurs

  • Otto Diesfeldt
  • Esther Gramsbergen
  • Yvonne van Mil
  • Iskandar Pané
  • Yağız Söylev

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2023.22.243

Samenvatting

Analoog aan de campus-atlassen van Delft en Eindhoven in OverHolland 18/19 wordt in deze bijdrage de ruimtelijke opzet en transformatie van de campus van de Universiteit Twente (UT) gedocumenteerd in een serie kaarten en analysetekeningen. Uitgangspunt is daarbij een vergelijking tussen het Structuurplan van de campus uit 1962, de feitelijke situatie in 1975 en die in 2015. Deze drie peilmomenten geven een goed overzicht van de ontwikkelingen van de campus in de afgelopen decennia. De atlas biedt daarmee achtergrondinformatie voor de hiernavolgende beschouwingen elders in dit nummer.
Het Structuurplan uit 1962, opgesteld door Willem van Tijen en Samuel van Embden, vormde het kader van de eerste bouwactiviteiten op de campus. In 1975, elf jaar nadat de eerste gebouwen werden opgeleverd, zijn de oorspronkelijke ontwerpideeën uitgekristalliseerd en heeft de campus min of meer vorm gekregen zoals het de initiatiefnemers en ontwerpers van het eerste uur voor ogen had gestaan. Veertig jaar daarna, in 2015, bevindt de campus zich midden in een ingrijpend transformatieproces. Een algemene heroriëntatie op de oorspronkelijke opzet van de universiteit en de aanwas van studenten hebben hun sporen nagelaten in de ruimtelijke verschijningsvorm. Wat opvalt is niet alleen de ruimtelijke verdichting van de campus, maar ook de hybridisatie; het loslaten van oorspronkelijke functionele zonering en de introductie van nieuwe uitgangspunten. Ook zijn verschillende universiteitsgebouwen van de eerste generatie, die inmiddels hun beste tijd hebben gehad, vervangen of herontwikkeld.

Citeerhulp

Diesfeldt , O., Gramsbergen , E., van Mil, Y., Pané , I., & Söylev , Y. (2023). Campus-atlas Twente. OverHolland, 14(22), 71–96. https://doi.org/10.7480/overholland.2023.22.243

Gepubliceerd

2023-11-22

Nummer

Sectie

Artikelen

Biografieën auteurs

Otto Diesfeldt

Otto Diesfeldt (1976) studeerde in 2003 met eervolle vermelding af aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft in de richting Architectuur. Hij werkte achtereenvolgens bij De Nijl Architecten en Dick van Gameren Architecten en sinds 2013 is hij in dienst bij Mecanoo Architecten. Daarnaast was hij van 2004 tot 2021 als parttime onderzoeker verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Samen met Iskandar Pané was hij verantwoordelijk voor de cartografische studies in OverHolland en heeft ondersteuning gegeven aan minstens tien promovendi en diverse vormen van samenwerking mogelijk gemaakt, zowel binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft als daarbuiten met de UvA, VU, DIMI, AMS, TU Eindhoven, Provincie Noord Holland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Esther Gramsbergen

Esther Gramsbergen (1964) voltooide in 1989 de studie architectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ze werkte voor diverse architectenbureaus, waaronder Karelse van der Meer Architecten en de ArchitectenCie. Sinds 1999 is ze als universitair docent architectonisch ontwerpen verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en sinds 2009 redacteur van het tijdschrift OverHolland. In 2014 promoveerde ze aldaar op het proefschrift Kwartiermakers in Amsterdam. Ruimtelijke transformatie onder invloed van stedelijke instellingen, 1580-1880, waarvan bij uitgeverij Vantilt een handelseditie verscheen. In aansluiting hierop richt haar huidige onderzoek zich op de rol van stedelijke instellingen, zoals universiteiten, in meer recente transformaties van Hollandse steden. In 2020 initieerde ze samen met Ayşen Savaş en Yağız Söylev het programma Campus Utopias.

Yvonne van Mil

Yvonne van Mil (1979) studeerde architectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waar ze zich specialiseerde in openbare ruimte in havensteden. Sinds 2010 werkt ze als freelance onderzoeker en cartograaf en sinds 2018 is ze verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In haar onderzoekswerk staan ruimtelijke transformatieprocessen en cartografische reconstructies centraal, met de focus op regionale ontwikkeling. Ze is co-auteur van verschillende boeken, waaronder de Atlas van het Westland (2016) en Door staal gedreven (2018) en Port City Atlas (2023). Daarnaast werkte ze mee aan onder meer de Atlas van de verstedelijking in Nederland (2014), de Atlas van de Schie (2016) en Port City Atlas (2023). Sinds 2021 is zij samen met Yağız Söylev verantwoordelijk voor de cartografische studies in OverHolland.

Iskandar Pané

Iskandar Pané (1974) studeerde architectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Na zijn afstuderen werkte hij voor De Nijl Architecten en KAW architecten in Rotterdam. Nu is hij werkzaam bij CBRE, een internationale vastgoed- en huisvestingsadviseur. Van 2004 tot 2021 was hij als parttime onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft verbonden. Samen met Otto Diesfeldt was hij verantwoordelijk voor de cartografische studies in OverHolland en heeft ondersteuning gegeven aan minstens tien promovendi en diverse vormen van samenwerking mogelijk gemaakt, zowel binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft als daarbuiten met de UvA, VU, DIMI, AMS, TU Eindhoven, Provincie Noord Holland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Yağız Söylev

Yağız Söylev (1991) is architect en onderzoeker. Hij behaalde in 2018 cum laude zijn masterdiploma architectuur aan de TU Delft. Bij de Biënnale di Venezia in dat jaar was hij de associate curator van het Paviljoen van Turkije. Zijn werk was te zien in internationale tentoonstellingen zoals Istanbul Design Biënnale en Shenzhen UABB. Hij neemt deel aan verschillende de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de afdeling Architectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waaronder het Campus Utopias programma. Sinds 2021 is hij samen met Yvonne van Mil verantwoordelijk voor de cartografische studies in OverHolland.