Over de stad en de kleine korrel

Collectieve architectuur tussen ideaal en praktijk

Auteurs

  • Like Bijlsma TU Delft, Architecture and the Built Environment
  • Eireen Schreurs TU Delft, Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2019.20.4148

Samenvatting

Welke bijdrage levert het collectieve woongebouw aan de stad, of zou het kunnen leveren? Voor de beantwoording van deze vraag vertrekken we vanuit de publicatie De tussenmaat. Een handboek voor het collectieve woongebouw uit 2006 en vergelijken de uitgangspunten van deze studie met die van het in 2017 opgeleverde bouwproject ‘Hooidrift’ in Rotterdam. Beide hebben als onderwerp de kleine korrel in de stad, met een ‘tussenmaat’, die tussen die van het enkele huis en het bouwblok in ligt. Op het eerste gezicht hebben deze projecten niet veel met elkaar gemeen. Vanuit de theoretische invalshoek van De tussenmaat wordt het collectieve woongebouw er beschreven als een typologie die bemiddelt tussen architectuur en stedenbouw, terwijl Hooidrift, een bouwproject met een collectief als opdrachtgever, een rij woningen behelst, typologisch gezien dus geen collectief woongebouw. Toch is het interessant beide projecten te vergelijken, en wel vanuit de vraag op welke wijze een collectieve agenda architectonisch vertaald kan worden en hoe deze in verhouding staat tot de stad. Welke architectonische middelen worden ingezet en wat is de rol van de architect? 

Citeerhulp

Bijlsma, L., & Schreurs, E. (2019). Over de stad en de kleine korrel: Collectieve architectuur tussen ideaal en praktijk. OverHolland, 12(20), 177–186. https://doi.org/10.7480/overholland.2019.20.4148

Gepubliceerd

2019-11-26

Nummer

Sectie

Polemen