Ontwerpen in een heterogene stedelijke omgeving: Het universiteitscluster op het Roeterseiland in Amsterdam

Auteurs

  • Roberto Cavallo TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1658

Samenvatting

In de komende jaren gaat de Universiteit van Amsterdam (UvA) extra investeren in haar gebouwenbestand. De werkzaamheden zullen zich concentreren rond de vier grote UvAclusters: het Science Park (Watergraafsmeer), het Amsterdams Medisch Centrum (Amsterdam Zuidoost) en de binnenstedelijke locaties het Binnengasthuisterrein en het Roeterseiland. Vooral in dit laatste cluster zullen in de komende jaren belangrijke aanpassingen worden aangebracht. Hier moeten de studenten en medewerkers van drie faculteiten worden gehuisvest: Rechtsgeleerdheid, Economie en bedrijfskunde, en Maatschappij en gedragswetenschappen. Behalve de modernisering van de bestaande huisvesting brengen de plannen van de UvA interessante ontwerpthema’s met zich mee. Een belangrijke wens is nieuw elan te brengen in het Roeterseiland. Mede door de herinrichting van de openbare ruimtes, waaraan ook algemene voorzieningen en studentenwoningen zijn gekoppeld, moet dit gebied een transformatie ondergaan om zich te kunnen onderscheiden als een aantrekkelijk deel van de stad.

Aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en in het bijzonder aan het Masterprogramma Hybrid Buildings, verschaft deze opgave een stimulerende voedingsbodem voor een afstudeeratelier. Het onderwerp past binnen het algemene thema van het Masterprogramma Hybrid Buildings, dat zich in zowel onderwijs als onderzoek richt op de actuele transformaties van de stad.

In dit artikel wil ik inzicht bieden in het werk van het afstudeeratelier van Hybrid Buildings2 met betrekking tot de herontwikkeling van het universiteitscluster op het Roeterseiland in Amsterdam. Na een inleiding over de geschiedenis van de locatie voordat de universiteit zich in dat gebied vestigde, zal ik ingaan op de rol van de universiteit bij de totstandkoming van de huidige situatie en vervolgens op de ontwerpvraagstukken die het vertrekpunt vormden van het project. Het artikel eindigt met de presentatie van een viertal individueel uitgewerkte afstudeerprojecten.

Citeerhulp

Cavallo, R. (2017). Ontwerpen in een heterogene stedelijke omgeving: Het universiteitscluster op het Roeterseiland in Amsterdam. OverHolland, 7(10/11), 219–255. https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1658

Gepubliceerd

2017-02-24

Nummer

Sectie

Artikelen