Waterwegen en stedelijke belangen: De invloed van infrastructuur op het Hollandse stedenpatroon (1200-1560)

Auteurs

  • Nikki Brand TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1654

Samenvatting

In OverHolland 9 heb ik de ontwikkeling van de Randstad (1200-2000) in zeven stappen uiteenge-zet aan de hand van de methode van de ranksize rule, met als doel de bestaande verklaringsmodel-len in perioden te wegen en zodoende aanwijzin-gen te verzamelen voor nader onderzoek ter ver-klaring van de transformatie in stedenpatronen. Behalve bestuurlijke zaken worden in die modellen herhaaldelijk ook infrastructuur, transport en eco-nomische fenomenen als integratie, specialisatie en schaalvergroting genoemd als factoren die kunnen dienen om de veranderingen in de stede-lijke hiërarchie te verklaren. Nu neemt men over het algemeen aan dat juist in de middeleeuwen gunstige transportmogelijkheden een rol speelden bij de totstandkoming van stedenpatronen. Daarom lijkt het de moeite waard om voor de peri-ode tussen 1200 en 1560 de relatie tussen infra-structuur en transformatie van het Hollandse ste-denpatroon nader te beschouwen.

Citeerhulp

Brand, N. (2017). Waterwegen en stedelijke belangen: De invloed van infrastructuur op het Hollandse stedenpatroon (1200-1560). OverHolland, 7(10/11), 127–147. https://doi.org/10.7480/overholland.2011.10/11.1654

Gepubliceerd

2017-02-24

Nummer

Sectie

Artikelen