Inrichtingstekening Driemanspolder, oktober 2015 (Hoogheemraadschap van Rijnland / Projectorganisatie N3MP)
De toekomst van de stedelijke delta

Auteurs

  • Niels Al

##submission.downloads##

Samenvatting

De Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ van W.H. Hoekwater (p. 46) laat treffend zien hoe complex en kunstmatig het watersysteem van dit deel van Nederland is rond 1900. Het is het resultaat van eeuwenlang ingrijpen in de delta om de afwatering te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en verdere groei van de welvaart mogelijk te maken. Kenmerkend aan delta’s is dat ze dynamisch zijn: veranderingen in het ‘natuurlijke’ systeem en de maatschappij leiden voortdurend tot aanpassing van het watersysteem. Het artikel ‘Watersysteem en stadsvorm in Holland. Een verkenning in kaartbeelden: 1575, 1680, 1900  en 2015’ zet dat op een heldere wijze uiteen in een historische analyse van de periode 1575–2015. In deze bijdrage bouwen we daarop voort en kijken we vooruit naar de toekomst van de stedelijke delta. Welke opgaven voor de delta komen er op ons af die ons opnieuw dwingen om aanpassingen door te voeren? En wat betekent dat voor de  verschijningsvorm van de delta in 2100 en de organisatie van het waterbeheer?

Citeerhulp

Al, N. (2021). De toekomst van de stedelijke delta. OverHolland, 13(21), 149–155. Geraadpleegd van https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/232

Gepubliceerd

2021-06-30

Nummer

Sectie

Artikelen

Biografie auteur

Niels Al

Niels Al (1978) studeerde planologie aan de Universiteit van Amsterdam en land, water en milieubeheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. In december 2020 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Bruggen slaan tussen water en ruimte. De relatie tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening nader beschouwd. Hij werkt als senior planoloog en teamco rdinator bij de afdeling Stedenbouw en Planologie van de gemeente Den Haag.