Volmolen in Gouda (foto Carola Hein)
Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst

Auteurs

  • Carola Hein

##submission.downloads##

Samenvatting

‘Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, want het is steeds ander water dat op je toestroomt’ is een vermeende uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus. En geheel in lijn daarmee dient elk onderzoek naar watersystemen het constant in beweging zijn als een wezenlijk onderdeel ervan te beschouwen. Wie Nederland bestudeert met water als uitgangspunt kan dan ook niet om die voortdurende beweging heen. Het polderlandschap
is ondenkbaar zonder de dijken en dammen die de natuurlijke loop van rivieren en de gegraven kanalen in toom houden. In de regel wordt water op kaarten afgebeeld als een blauwe lijn, wat een statische indruk maakt, maar in feite is het water voortdurend in beweging. Op de analytische kaarten in ‘Watersysteem en stadsvorm in Holland. Een verkenning in kaarten: 1575, 1680, 1900 en 2015’ is ernaar gestreefd om het begrip van water als iets statisch te ondervangen door nadruk te leggen op stromingen en verbindingen en door met pijlen de complexiteit van afwateringen en kanaalstelsels inzichtelijk te maken. Een dergelijke ruimtelijke indeling, zeg maar waterlandschap, vraagt om zorgvuldig waterbeheer en overleg tussen alle betrokkenen, hetgeen heeft geleid tot een uitgebreide bestuursstructuur die misschien niet altijd even goed begrepen of op waarde geschat wordt.

Citeerhulp

Hein, C. (2021). Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst. OverHolland, 13(21), 141–147. Geraadpleegd van https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/231

Gepubliceerd

2021-06-30

Nummer

Sectie

Artikelen

Biografie auteur

Carola Hein

Carola Hein (1964) is hoogleraar en hoofd van de leerstoel Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ze verwierf verschillende grote onderzoeksbeurzen, waaronder Guggenheim en Alexander von Humboldt fellowships. Haar huidige onderzoeksinteresses omvatten de transities in het bouwkundig en stedelijk denken, waarbij ze zich met name richt op havensteden en wereldwijde structuren rond de oliewinning. Hein heeft een aantal boeken op haar naam staan, waaronder: Adaptive Strategies for Water Heritage. Past, Present and Future (2019), The Routledge Planning History Handbook (2017), Uzō Nishiyama. Reflections on Urban, Regional and National Space (2017), Port Cities. Dynamic Landscapes and Global Networks (2011), The Capital of Europe. Architecture and Urban Planning for the European Union (2004) en Rebuilding Urban Japan after 1945 (2003). Van haar hand zijn ook talrijke artikelen verschenen in vakbladen, boeken en tijdschriften.