Het station van de toekomst

De transformatie van de Amsterdamse stations

Auteurs

  • Manuela Triggianese TU Delft, Architecture and the Built Environment
  • Roberto Cavallo TU Delft, Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2019.20.4143

Samenvatting

In de hedendaagse, mobiele maatschappij worden stations veel meer dan een plek waar je in en uit de trein of een ander vervoermiddel stapt. Stations worden plekken waar je werkt, zaken doet, mensen ontmoet en je ontspant. Het station verbindt niet alleen diverse vervoersmodaliteiten op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal), het is ook een ‘stedelijk knooppunt’ in de stad en de regio en een katalysator van de stedelijke transformaties. Vandaar dat de (her-) ontwikkeling van een station ook kansen biedt stadsgebieden nieuw leven in te blazen en hoogwaardige architectuur te introduceren. De belangrijkste doelen hierbij zijn enerzijds het bereiken van een voor elke situatie optimale mix van transportmodaliteiten en een voor de gebruiker zo soepel mogelijke aansluiting daartussen in het hele stationscomplex. Anderzijds wordt de behoefte gevoeld aan een heroverweging van het ‘intermodale’ station als stedelijk gebied, als een aantrekkelijke en leefbare omgeving die ruimte biedt aan ‘innovatieve’ ontwerpoplossingen, maar ook aan (her-) ontwikkelingsprojecten en verdichting. Dat betekent dat een hogere mate van flexibiliteit moet worden ingebouwd en antwoorden moeten worden gezocht op de vaak complexe bestuurlijke structuur binnen en buiten het stationsgebouw en zijn omgeving. 

Citeerhulp

Triggianese, M., & Cavallo, R. (2019). Het station van de toekomst: De transformatie van de Amsterdamse stations. OverHolland, 12(20), 39–60. https://doi.org/10.7480/overholland.2019.20.4143

Gepubliceerd

2019-11-26

Nummer

Sectie

Artikelen