Elementen en constructie

Aantekeningen over de architectuur van Aldo Rossi

Auteurs

  • Ezio Bonfanti TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2017.18/19.2445

Samenvatting

De verschillende vormen van banalisering dan wel verzaking in de architectuur van dit moment in Italië hebben ook indirecte consequenties: zo is er een streng-sobere, robuuste en exclusieve ondergrondse verzetsbeweging ontstaan, die wordt vereenzelvigd met enkele personen aan wie voortijdig een definitieve rol, daden en opvattingen worden toegeschreven die deze woelige, blinde tijden stevig domineren. Een dergelijke wijze van categoriseren gaat hardnekkig voorbij aan de werkelijke belangen, aan de meer oprechte en constructieve beweegredenen die tot op zekere hoogte intellectuele stromingen en bondgenootschappen bepalen, en aan de feitelijke trekken van personen, die complexer en subtieler blijken wanneer je ze minder schematiserend beschouwt.

 

Het zou uiteraard verkeerd zijn te ontkennen dat Aldo Rossi veel kenmerken bezit die ertoe aansporen hem volgens de modaliteiten van het schema te omschrijven, zoals zijn roeping en interesse om een ‘school’ te vormen, een traditie van het ontwerpen. Eveneens zou het onjuist zijn aan zijn theoretische en architectonische productie inhoud en stijlkenmerken te ontzeggen die een zekere plechtigheid niet uit de weg gaan en niet helemaal ten onrechte als ‘classicistisch’ kunnen worden bestempeld – zij het met de nodige reserves, waarover meer.

Citeerhulp

Bonfanti, E. (2018). Elementen en constructie: Aantekeningen over de architectuur van Aldo Rossi. OverHolland, 11(18/19), 199–213. https://doi.org/10.7480/overholland.2017.18/19.2445

Gepubliceerd

2018-06-15

Nummer

Sectie

Polemen