Beleid maken voor de campus

Delft en Eindhoven in de battle of brains

Auteurs

  • Bernard Colenbrander TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2017.18/19.2441

Samenvatting

Van oudsher is de definitie van een campus heel overzichtelijk. Een campus is het terrein waarop een universiteit gevestigd is en op dat terrein staan de gebouwen van de faculteiten die de functionele kern uitmaken van de wetenschap. Daarnaast kunnen erbij passende accommodaties zijn onder-gebracht, zoals sportvoorzieningen en huisvesting van studenten en docenten. Oorspronkelijk komt het fenomeen uit de Verenigde Staten, waar vanaf de late negentiende eeuw de behoefte rees aan coherent georganiseerde universitaire omgevingen, geïnspireerd door de oudere Britse colleges, zoals die in Oxford en Cambridge. In tegenstelling echter tot deze voorgangers werden de universiteitscomplexen in de Verenigde Staten eerder apart geplaatst in het suburbaniserende landschap dan geïntegreerd in stedelijke agglomeraties.

Citeerhulp

Colenbrander, B. (2018). Beleid maken voor de campus: Delft en Eindhoven in de battle of brains. OverHolland, 11(18/19), 145–156. https://doi.org/10.7480/overholland.2017.18/19.2441

Gepubliceerd

2018-06-15

Nummer

Sectie

Artikelen