De ontdekking van Gouda

Auteurs

  • Dick van Gameren TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Sjoerd Schaapveld TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
  • Rasmus Hamann TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

##submission.downloads##

DOI:

https://doi.org/10.7480/overholland.2008.7.1650

Samenvatting

Het ondergronds brengen van het spoortracé dat door Gouda loopt, betekent meer dan het verwijderen van een fysieke barrière in deze stad. Waar in de andere steden van dit ontwerponderzoek het spoortracé een min of meer doorlopende structuur doorsnijdt, is in Gouda de spoorlijn ter hoogte van het station juist een scheidslijn tussen verschillende structuren. Het verdwijnen van de sporen van het maaiveld zal tot gevolg hebben dat twee geheel verschillende stadsdelen, de histori-sche en negentiende-eeuwse stad enerzijds en de naoorlogse stad anderzijds, plotseling met elkaar worden geconfronteerd. Een ontwerpstudie naar de ruimtelijke mogelijk-heden van het ondergronds brengen van de spoorlijn is daarom in het geval van Gouda een onderzoek naar verbinding: hoe kan een ruimte die scheidt, worden omgezet in een ruimte die verbindingen mogelijk maakt?

Citeerhulp

van Gameren, D., Schaapveld, S., & Hamann, R. (2008). De ontdekking van Gouda. OverHolland, 4(7), 65–75. https://doi.org/10.7480/overholland.2008.7.1650

Gepubliceerd

2008-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen