Rutte, Reinout. “Ontwikkeling Zonder Plannen En Regels: De Ruimtelijke Inrichting Van De Zaanstreek Van De Vijftiende Tot De Eenentwintgste Eeuw”. OverHolland 10, no. 16/17 (maart 17, 2017): 7–37. Geraadpleegd april 16, 2024. https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/187.