Gramsbergen , E., en Y. Söylev. “Campus Utopias II: UTwente, Twaalf Projecten, Dertien Ongelukken?”. OverHolland, vol. 14, nr. 22, november 2023, pp. 142-64, doi:10.7480/overholland.2023.22.246.