Emmerik, J., E. van Es, en L. Voerman. “Beeldkwaliteit Campus UTwente Heroverwogen”. OverHolland, vol. 14, nr. 22, november 2023, pp. 111-4, doi:10.7480/overholland.2023.22.245.