[1]
J. Anrys en P. Freek, “Budafabriek, centrum voor kunst, Kortrijk”, OverHolland, vol. 9, nr. 14/15, pp. 56–62, mrt. 2017.