[1]
E. Gramsbergen en Y. Söylev, “Campus Utopias II: UTwente, twaalf projecten, dertien ongelukken?”, OverHolland, vol. 14, nr. 22, pp. 142–164, nov. 2023.