[1]
C. Hein, “Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst”, OverHolland, vol. 13, nr. 21, pp. 141–147, jun. 2021.