[1]
E. Gramsbergen, “Regels voor het bouwen aan de campus: Masterplan Tilburg University van Bauhutte”, OverHolland, vol. 11, nr. 18/19, pp. 159–171, jun. 2018.