Wilms Floet, W. (2007) “ZHVP 2007: Drie hybrids voor de Spoorzone Delft”, OverHolland, 3(6), pp. 64–71. doi: 10.7480/overholland.2007.6.1619.