Gramsbergen , E. en Söylev , Y. (2023) “Campus Utopias II: UTwente, twaalf projecten, dertien ongelukken?”, OverHolland, 14(22), pp. 142–164. doi: 10.7480/overholland.2023.22.246.