van Velzen, E. (2021) “Tussen traditie en vernieuwing, een ensemble in Le Havre”, OverHolland, 13(21), pp. 189–197. Beschikbaar op: https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/236 (Geraadpleegd: 18 juli 2024).