Al, N. (2021) “De toekomst van de stedelijke delta”, OverHolland, 13(21), pp. 149-155. Beschikbaar op: https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/232 (Geraadpleegd: 4juli2022).