Hein, C. (2021) “Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst”, OverHolland, 13(21), pp. 141–147. Beschikbaar op: https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/231 (Geraadpleegd: 5 oktober 2023).