Ertsen, M. (2021) “Kaarten en Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis”, OverHolland, 13(21), pp. 133–139. Beschikbaar op: https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/230 (Geraadpleegd: 5 oktober 2023).