Gramsbergen, E. (2018) “Regels voor het bouwen aan de campus: Masterplan Tilburg University van Bauhutte”, OverHolland, 11(18/19), pp. 159–171. doi: 10.7480/overholland.2017.18/19.2442.