Cavallo, R. (2006) “Het spoorwegstation: van monument naar multifunctionele terminal; Het geval van het Amsterdamse Centraal Station”, OverHolland, 2(4), pp. 67–83. doi: 10.7480/overholland.2006.4.1600.