Rutte, R. (2005) “Landschap vol steden. Over het ontstaan van de Nederlandse steden en hun plattegronden van de elfde tot de vijftiende eeuw”, OverHolland, 1(2), pp. 73–90. doi: 10.7480/overholland.2005.2.1579.