Emmerik, Joost, Evelien van Es, en Lara Voerman. 2023. “Beeldkwaliteit Campus UTwente Heroverwogen”. OverHolland 14 (22):111-41. https://doi.org/10.7480/overholland.2023.22.245.