Wilms Floet, W. (2007). ZHVP 2007: Drie hybrids voor de Spoorzone Delft. OverHolland, 3(6), 64–71. https://doi.org/10.7480/overholland.2007.6.1619