Borger, G. J. (2021). Boekbespreking. OverHolland, 13(21), 199–207. Geraadpleegd van https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/238