Hein, C. (2021). Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst. OverHolland, 13(21), 141–147. Geraadpleegd van https://overholland.ac/index.php/overholland/article/view/231