Gramsbergen, E. (2018). Regels voor het bouwen aan de campus: Masterplan Tilburg University van Bauhutte. OverHolland, 11(18/19), 159–171. https://doi.org/10.7480/overholland.2017.18/19.2442