Bijlsma, L., & Schreurs, E. (2013). Harvesting: Kleineschalige publieke interventies in de stadswijk. OverHolland, 8(12/13), 25–51. https://doi.org/10.7480/overholland.2013.12/13.1698