(1)
Gramsbergen , E.; Söylev , Y. Campus Utopias II: UTwente, Twaalf Projecten, Dertien Ongelukken?. OverHolland 2023, 14, 142-164.