(1)
Emmerik, J.; van Es, E.; Voerman, L. Beeldkwaliteit Campus UTwente Heroverwogen. OverHolland 2023, 14, 111-141.