(1)
Hein, C. Het Nederlandse Waterlandschap: Een Vernuftig Historisch Systeem Met Lessen Voor De Toekomst. OverHolland 2021, 13, 141-147.