(1)
Ertsen, M. Kaarten En Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis. OverHolland 2021, 13, 133-139.