[1]
Hein, C. 2021. Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst. OverHolland. 13, 21 (jun. 2021), 141–147.